Kolpron

O nás

V architektuře chceme jednoduchost a klid. Strohost a řád. Nechceme okázalost ani módnost. K těsné bráně architektury nejdeme pohodlnou širokou cestou. Upřednostňujeme cestu úzkou, obyčejnou, která je nejtěžší. Ke každému úkolu přistupujeme s přesvědčením, že správně utvářené prostředí města nebo domu má svým působením lidi spojovat, a ne oddělovat. Že má přispívat k dobrým vztahům, a že má mít moc ukázat, že nejúspěšnější strategií je laskavost a spolupráce.

Architektonická kancelář byla zřízena v roce 1990. Spektrum našich činností sahá od drobného měřítka až k řešení vizí překračujících hranice. Brzy po roce 1990 jsme v našich projektech začali uplatňovat šetrné nakládání se zdroji – při zacházení s vodou v budově, ve městě i v otevřené krajině, nejinak tomu bylo i s energetickou náročností.

Pracujeme pro každého zadavatele, který má o naši práci zájem – pro velké developerské společnosti, pro veřejné zadavatele i pro drobné stavebníky. Pracujeme pro malé obce i pro velká města.

Navrhujeme domy, interiéry, nábytek, zahrady, parky, náměstí, ulice, zpracováváme územní plány, regulační plány, územní studie, koncepční rozvahy, analýzy měst a historické rešerše jako podklady k dalšímu rozhodování o rozvoji. Zpracováváme posudky, dobrozdání nebo vyjádření. Poskytujeme obcím konzultační služby i dlouhodobou technickou pomoc.

V případě domů zpracováváme všechny projektové fáze společně s našimi dlouholetými spolupracujícími specialisty. V případě urbanistických řešení a územních nebo regulačních plánů je tomu obdobně. Navrhování v měřítku města, ať už jde o celkovou koncepci, územní plán nebo nepatrnou část centra nám umožňuje zabývat se vzdálenými horizonty a současně nám přikazuje mít laťku nastavenou co nejvýše. Chceme si být jisti, že naše náměty, návrhy nebo vize města neoslabují, ale naopak jim přinášejí odpovědi na těžké otázky v dobách bezprecedentních společenských, technologických a environmentálních změn.

Naší kanceláří prošla řada mladých kolegů absolventů z českých architektonických škol, ale také z Nizozemí, Velké Británie, Japonska a Švédska.

Účastnili jsme se třech desítek otevřených veřejných soutěží. Kromě odměn a čestných uznání obdržely naše soutěžní návrhy nejvyšší ceny v Praze, Plzni, Olomouci a dalších českých a moravských městech, v Itálii nebo ve Velké Británii.