Kolpron

Tématu vody a města jsme se v naší kanceláři věnovali ve více než 30 projektech. Ve vodě vždy vidíme nespoutanost, sílu, životadárnost a krásu.

Vše započalo ještě během vysoké školy, kdy jsem se začal zabývat možnostmi otevření všech třech zatrubněných vodních toků v Teplicích. Do poloviny 19. století byly otevřené. K bouřlivému rozvoji města bohužel patřilo postupné zničení říčních niv a v posledku tak úplné odstranění přírodní kostry města v nejnižších polohách. Oficiální plány rozvoje města nikdy s regenerací říček a potoků nepočítaly. A tak se pro mě dosud skrývaný prvek stal prostředkem pro zcela nové uvažování o městě. Díky tomu mohl vzniknout jiný koncept rozvoje města, které se mělo oficiálně roztáhnout do okolní krajiny. S tím totiž nebylo možné souhlasit. Před mými zraky se díky práci s vodou započal rozvíjet nebývalý směr nahlížení na města, krajinu a architekturu. Od té doby práci s vodou věnujeme mimořádnou péči.

Nechceme paušálně odsuzovat veškeré technicistní zásahy předchozích období. Myslíme si, že i na těch nejvíce diskutabilních lze nalézt základ pro transformaci a pro nalezení nových kvalit.

Již od počátku 90. let uplatňujeme myšlenky obnovování uzavřených nebo nevhodně a necitlivě upravovaných potoků a říček všude, kde vidíme sebemenší možnost. V každém městě a obci, kam vstupujeme, nacházíme možnosti pro oživení a posílení vztahu člověka k vodě. Mnohdy postačí k tématu otevřít debatu a veřejnosti se otevřou oči. Vodu vždy vnímáme jako partnera a pomocníka pro povznesení urbánní krajiny.

V polovině 90. let jsme se na okraji Prahy zabývali možností rozšířit obytnou zástavbu současně s řešením vod tak, abychom nezatěžovali místní potoky a abychom nebyli nuceni navrhovat novou nákladnou kanalizační větev. Díky tomu jsme vytvořili soustavu čtyřech velkých vodních ploch s bydlením rozprostřeným okolo nich. Na obdobném principu jsme o dvacet let později na jiném místě na okraji Prahy založili nový rybník s novým potokem, nábřežími a nebývalým přírodním a rekreačním potenciálem.
Nové vodní plochy figurují v téměř dvaceti našich projektech. Nejde však pouze o věci nové. Podobně jako při hledání smyslu novodobého města tvrdíme, že role řeky ve městě musí být definována nově.
Vztah města k existujícím vodním tokům se v průběhu času proměňuje. Řeka je právem označována za hlavní veřejné prostranství města. Mimořádně to platí v Praze. Postupně jsme do spektra našeho zájmu vnesli Vltavu a její místo v Praze. Potenciál řeky je obrovský, a jeho využití se může uvnitř Prahy projevit v neuvěřitelných podobách, v nové kvalitě, ve zvýšení obyvatelnosti města, přátelskostí a vysokou přívětivostí. Jdeme ještě dále a hlouběji – a ptáme se: mají být i nadále desítky hektarů ploch podél Vltavy využívány pro automobilovou dopravu? Dříve přístupná místa na březích Vltavy byla obsazena komunikacemi s dálničbními atributy. Lze to změnit? Jistě, ale jak? Na tyto a podobné otázky hledáme v našich projektech odpovědi a přicházíme s náměty.

Galerie